Search
Close this search box.

FAQ

Most frequent questions and answers

ถุงพลาสติกแต่ละชนิดมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป เรซินบริสุทธิ์ (เม็ดพลาสติก) ผ่านการเป่าขึ้นรูปออกมาเป็นม้วนฟิล์มพลาสติกและตัดเป็นถุงตามขนาดที่ต้องการ

ถุงร้อนใส หรือ ถุง PP มีลักษณะเนื้อถุงจะใส สามารถทนอุณหภูมิสูงได้สูงถึง 100°c หรือสูงกว่า และมีความสามารถในการยืดตัว เมื่อสัมผัสความร้อน จึงมีความเหมาะสมในการบรรจุอาหารร้อนได้ดี


ถุงขุ่น/เย็น หรือ ถุง HD มีลักษณะเนื้อถุงขาวขุ่น เนื้อถุงมีความแข็งแรงสูง แต่สามารถยืดตัวได้น้อย เหมาะที่จะใช้สำหรับบรรจุอาหารเย็น ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 60°c

ถุงหูหิ้ว มี 2 ประเภท แบบบางและแบบหนา

1. ถุงหูหิ้วบาง : เหมาะสำหรับใส่ของที่มีน้ำหนักไม่มาก มีความแข็งแรงและการยืดตัวได้เล็กน้อย เพื่อสะดวกต่อการถือสินค้า ซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของถุงและขนาดของสินค้าที่บรรจุ

2.ถุงหูหิ้วหนา : เนื้อถุงจะมีความแข็งแรงมากกว่าแบบบาง จึงเหมาะกับการใส่ของที่มีน้ำหนัก เช่นขวดซีอิ๊ว ขวดน้ำปลา เป็นต้น จะรับน้ำหนักได้ดีกว่าถุงแบบบาง

Wrap ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร เนื้อฟิล์มมีความใสเหมาะสำหรับห่อหุ้มอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพเดิม และป้องกันการปนเปื้อนของอาหารที่เก็บรักษา การจับตัวของคราบไอน้ำต่ำ เนื้อฟิล์มสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยและสามารถเกาะติดกันเองได้